Certificado profesional

Aimetis Symphony

Agente de sistema de alarma contra incendio

Video IP, Sistemas Inalámbricos, Switching – DSS,DCP,DCS

System III

Exacqvision

Winpak SEV con integración Vista Video

Entrapass Corp. & Global

LPR cameras

Paxton access. Instalación, Programación software Net2 Pro

Endura 2.0

WiseNET

EST Fire, EST3, EST

Nextiva